DOKUMENTI

Dokumenti i zakoni

1 Pravilnik o izvjestavanju u neprofitnom racunovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Bonska deklaracija
Eticki kodeks HZTK
Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac odluke o udruzivanju ZTK
Obrazac-Osnovni podaci o zajednici i savezu tehnike kulture
Odluka o ustanovljenju javnih priznanja HZTK 2013
pristup informacijama
Statut HZT 20_3_2015_prema Rjesenju od 19_6_2015
Statut UDRUGE
Zakon o financijskom poslovanju i rac. nep.orgx
Zakon o tehničkoj kulturi

Izvješća i odluke

2-1 RAD TOKOM 2016_ZTKSLAVBROD
4-1 Odluka o izvjescu 15032017 ZTKGSB
32 -1 Odluka o raspodjeli 2016
Obrazac za vrednovanje programa 2017
Postupak elektroničkog održavanja sjednica i odlučivanja
53-1 Odluka o planu rada 2018_ZTKGSB Skupstina
Obrazac Vrednovanje programa 2018

Javni pozivi

30-1 Poziv udrugama za plan 2017
34-1 Poziv udrugama za plan 2018

Planovi rada

32-1 Plan rada u 2017 ztk grada SB
45-1 Odluka o Planu 2017ZTKGRADA
udruge 2017 Plan raspodjele ZTKSB
Plan rada u 2018 ZTKGSB
Odluka o raspodjeli sredstava za 2018 godinu ZTKGSB prema udrugama

Potrebni obrasci

PRORACUN prijedlog programa_2017
Popis programa s traŽenim iznosima 2017
Obrazac – Osnovni podaci o clanici ZTK
Obrazac za vrednovanje programa
Plan aktivnosti i financijski plan 2017

Skupština

Statut

Odluka Izborne zTK grada 2015
Statut ZTKgrada SB2015

Vjerodajnice

VJERODAJNICA Zamjenika
VJERODAJNICA Zastupnika