Sv.Florijan 7, 35000 Slavonski Brod
telefon/fax: 035/449-970
zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr

Film BezVizije na dva festivala

Dokumentarni film ” Preparator ” u službenoj konkurenciji festivala DUFF u Dubrovniki od 14. do 17.10 .2021.

Ovaj film odabran je i u službenu projekciju 58.Revije hrvatskog filmsklg stvaralaštva djece u Varaždinu od 30.9 zajedno s reportažom “Labudovi”.

NOVOSTI