Sv.Florijan 7, 35000 Slavonski Brod
telefon/fax: 035/449-970
zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2022.

Datum objave: 12.9. 2021.
Ur.br 66-1/2021
29.9.2021.

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.
Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 1. sjednici održanoj 29. rujan 2021. godine donosi
ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba grada Slavonskog Broda u tehničkoj kulturi u 2022. godini
I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2022. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 15. listopad 2021. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 15.studeni 2021. godine .

IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. 66-1 JAVNI POZIV POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2022
2. 65-1 UPUTE ZA PRIJAVITELJE
3. Obrasci:
a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTKSB
b) b_XYudruga_PRORACUNprijedlogaprogramaTK_2022
c) c_XYudruga_Popisprogramastraenimiznosima_2022
d)d_XYudruga_Izjavaonepostojanjudvostrukogfinanciranja_2022
e) e_XYudruga_Izjavaopartnerstvu_2022
f)f_XYudruga_Izjavaofinanciranjuizjavnihizvora_2022
g) g_XYudruga_Zivotopisedukatora_2022
h) Obrazac_VrednovanjeprogramaZU2022
i) pOPIS Z APROVJERU ADMINISTRATIVNIH UVJETA

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Predsjednica
Marina Gojković

NOVOSTI