JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U GRADU SLAVONSKOM BRODU 2020.

Datum objave: 24. 9. 2019.

Datum objave: 24.9. 2019.

Ur.br 66-1/2019
24.9.2019. 

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2020. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 1. sjednici održanoj 24. rujan 2019. godine donosi

ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba grada Slavonskog Broda u tehničkoj kulturi u 2020. godini

I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2020. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 22. rujan 2019. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 24.listopada 2019. godine .
IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2020. godini
2. Upute za prijavitelja
3. Obrasci 🙁 a-i)
4. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Predsjednica
Marina Gojković