POZIV ZA JAVNE POZIV POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA U 2020