Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2019.

Datum objave: 14. 6. 2018.

Ur.br 29-1/2018
12.06.2018.

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2019. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 4. sjednici održanoj 12. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba grada Slavonskog Broda u tehničkoj kulturi u 2019. godini

I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2019. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 15. lipanja 2018. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 1.listopada 2018. godine .
IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2019. godini
2. Upute za prijavitelje
3. Obrasci:
a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTKSB
b) Obrazac proračuna programa
c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) Obrazac izjave o partnerstvu
f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
g) Obrazac životopisa edukatora
h) Obrazac za vrednovanje programa
i) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva
V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Predsjednica
Marina Gojković