Sv.Florijan 7, 35000 Slavonski Brod
telefon/fax: 035/449-970
zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr

PROJEKTI

Projekt 1: Rad s darovitim učenicima-različita područja

Mjesto: Klubovi mladih tehničara, učeničke zadruge i dom tehnike, tokom školske godine.

a) Određene aktivnosti vezane za ekologiju i pomoć voditeljima i učenicima u Globe programu (nositelj Astronomsko društvo Gea x), međunarodni program, svakodnevne aktivnosti učenika.

b) Određene aktivnosti za pokretanje grupa za modelarstvo i maketarstvo, elektroniku, fiziku, video, radioamaterizam, robotiku (Arduino), informatiku (HONI), astronomiju, radioamaterizam, fotografiju i prometnu kulturu u školama i udrugama.

 1. c) Održavanje kraćih radionica iz maketarstva, elektronike, fizike, videa, radioamaterizma u pojedinim školama i udrugama.
 2. c) Sigurno u prometu i mladi tehničari – pokretanje inicijative za obnovu aktivnosti Društva pedagoga u gradu te organiziranje i sudjelovanje na natjecanjima
 3. d) Tokom praznika u suradnji sa školama zimska i ljetna škola informatike. Zajednica predlaže putem proračuna osigurati sredstva i za sudjelovanje u radu Zimskih i škole i Ljetnog kampa Hrvatskog saveza informatičara nekoliko učenika, jer bez najboljih predavača i okupljanja na istom mjestu darovitih nema napredovanja.
 4. e) Kraće jednodnevne radionice: Božićne radionice, radionice u povodu Valentinova, Majčinog dana, Dana kruha, informatičke igraonice, radionica za darovite, radionice početnog i napredno aviomodelarstva, građevinskog maketarstva.
 5. f) Zajednica predlaže i održavanje zajedničkih radionica za djecu s posebnim potrebama za čiju skrb ima obvezu i prema Statutu, a koja se mogu uključiti u određene aktivnosti poput maketarstva, učeničkog zadrugarstva i fotografije za što bi trebali dodatna sredstava u odnosu na prošlu godinu.
 6. g) Robotika i daroviti inovatori, izrada nekoliko modela robota, pokretanje programiranja aurdino, sudjelovanje na rotičarskim natejcanjima i ligama, prvenstvu u Sloveniji.
 7. h) Izvannastavna aktivnost u videostvaralaštvu-tečajevi scenarija, režije, snimanja, tečaj animiranog filma, izložbeno-galerijska djelatnost ( foto izložba, samostalna izložba), popularne filmske večeri, odlazak najboljih na Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva. Suradnja sa osnovnim školama(stručno usavršavanje Medijska škola), izrada nekoliko filmova različite tematike.
 8. i) Organiziranje izložbi i javnih predavanja ( na nivou udruge, škole, grada i županije). Suradnja s Industrijsko-obrtničkom školom. (fotografija podvodna, fotografija iz zraka, fotografija tehničkih aktivnosti), tribine i predavanja.( Predavanje u Tehničkoj školi, predavanje u Gimnaziji Matija Mesić iz računalne tehnnologije.)
 9. j) U školama kroz izvannastavne sadržaje i aktivnosti uspješno djeluju organizirane skupine učeničkog zadrugarstva (odlični rezultati u različitim granama eko i gospodarskih aktivnosti, 100-tinjak učenika uključenih u različite zadrugarske aktivnosti). Na području grada imamo jednu osnovnu i jednu srednju školu. (Milan Amruš, M.A.Reljković)

Školama koje imaju vrsne voditelje potrebno pomoći u materijalnom i financijskom smislu kako bi učenicima ove poduzetničke aktivnosti približili i na taj način ih priremili za tržište rada koje ih očekuje nakon završetka škole.

 1. k) Sigurno u prometu, mladi tehničari i modelarska liga

Organizacija natjecanja. Sigurno u prometu- U školama se može odvijati smo kao izborni, izvananstavni sadržaji iz prometa, a društvo pedagoga sudjeluje u organizaciji školskog pa zatim i županijskog natjecanja i smotre za učenike OŠ.  HAK je preuzeo dio ovlasti za organiziranje natjecanja, Organiziranje tečajeva u suradnji s Policijskom prometnom jedinicom i u svezi programa:”Učilica” za upoznavanje prometnih propisa putem web aplikacije prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa.

Provođenje modelarske lige zamišljeno kroz nekoliko kola cijele godine ovisno o sredstvima ( rad voditelja, materijal, strojevi za modelarstvo i alati) održava samo minimalno jedno natjecanje tokom godine, a učitelji djecu pripremaju 20-tak sati.

 1. l) Nositelji ovih aktivnosti su volonteri u udrugama, u školama i zajednici, studenti dosadašnji sudionici brojnih natjecanja, učitelji i mentori te informatičari brodskih tvrtki.

Projekt 2.  Videoradionice i snimanje različitih filmova. Tokom godine u vidoedruini BezVizije održavamo tečajeva iz područja multimedije, održavamo  filmske večeri, a najbolja ostvarenja šaljemo na festivale filmova i na Revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži. Planiramo i stručno usavršavnje na Medijskoj školi koju orgnaizira Hrvatski filmski savez za voditelje.

Projekt 3. Svijet tehnike u svijetu bajki –izrada Portala –služebene web stranice manifestacije na adresi www.usvijetubajki.org

Multimedijalna radionica, online suradnja s učenicima iz grada, ali i cijele Hrvatske, putem web sučelja. Pračenje događanja tokom tjedna posvećenog Ivani Brlić Mažuranić. Radionica iz informatike, web dizajna, fotografije i videa, te novinarske radionice. U tjednu bajki najboji učenici iz pojedinih škola predstavljaju svoju školu i prezentirati manifestaciju putem teksta, slike i zvuka. Orgniziranje foto izložbe i foto radionice s prethodnih manifestacija, a povećanjem i osiguranjem sredstava mogli bi dovesti i relevanten godte iz drugih krajeva koji imaju što pokazati brodskim učenicima.

Projekt 4. Katarinski sajam

Sudjelovanje na izožbi na Katarinskom sajmu udruga, učeničkih zadruga, inovatora. Potrebno je osigurati sredstava za prostor na sajmu kao i za promidžbene materijale.

Projekt 5. Dani tehničke kulture

Dani tehničke kulture, organiziraju se, ovisno o obljetnicama i mogućnostima, u periodu kraj svibnja-početak lipnja ili kraj listopada-početak studenog; u gradu Slav.Brodu, traju od 1 do 3 dana, unutar kojih su slijedeće aktivnosti: jedno zajedničko javno izlaganje svih udruga na javnom prostoru ili u nekoj školi. predstavljanja pojedinih udruga u onim školama, osnovnim i srednjim, gdje imaju podršku članova ili nastoje zainteresirati određenu uzrasnu dob; stručnu izložbu, javno stručno predavanje na određenu aktualnu temu, radionice u odgovarajućim prostorima u gradu Slavonskom Brodu i u Domu tehnike; organiziranje tribine o aktualnim pitanjima tehničke kulture; izrada postera sa svim navedenim sadržajima.

Projekt 6. Dani otvorenih vrata

Dani otvorenih vrata Doma tehnike-organiziraju se u Mjesecu svibnu/lipnju i traju do tjedan dana, a sve aktivnosti isključivo su vezane za prostor udruga i  Zajednice; stručne radionice pojedinih udruga; stručne izložbe na aktualnu temu; kratka javna izlaganja, stručna predavanja, video-prezentacije, ove aktivnosti uključivale bi i pokretanje Zimske škole informatike, fizike i tehničke kulture, posebno za učenike OŠ i SŠ.

Projekt 7. Edukaciju racionalnog trošenja svih vidova energije

Organizirala bi se tijekom godine nekoliko predavanja iz područja obnovljivih vidova energije (solarna, biomasa, energija vjetra), predavanja u prostorima ZTK, po potrebi i u većim prostorima u suradnji s Tehničkom školom i Poljoprivrednom školom.

Projekt 8: Suorganizacija školskih, gradskih, županijskih i državnih natjecanja učenika

Tokom godine članovi udruga tehničke kulture i učenici sudjeluju na nekoliko županijskih i državnih aktivnosti prvenstveno različita natjecanja i smotre (informatika, astronomija, GLOBE, mladi tehničari, videostvaralaštvo, robotika, inovatori).

Projekt 9. Opremanje Doma tehnike i prerastanje u centar za obnovljive izvore energije

Potrebno izvršiti nužnu nabavku uređaja i alata kako u Domu tako i u udrugama te stvariti centar za edukaciju o obnovljivim izvorima energije. Za radionice je potrebno nabaviti kvalitetnu opremu i potrošni materijal. Prostor je i središte tehničke kulture grada i županije. Potrebno je izvršiti instalaciju u nekoliko etapa solarnog panela, vjetrogeneratora i nekoliko panela za edukacijske svrhe.

Projekt 10: Objavljivanje svih važnijih aktivnosti na web i facebook stranici.

Rad na portalu od 1997-2013. www.ztksb.org seli se 2014. na facebok www.facebook.com/ztksb. U 2017. godini pokrećemo nove web stranice ove koje upravo čitate.

Projekt 11. Suradnja s centrom 112.

Na osnovu članka 26. Zakona o zaštiti i spašavanju pojedini članovi udruga su uključene dragovoljno u Civilnu zaštitu.

Projekt 12. Revija amaterskog filma Slavonije, Baranje i Srijema, suorganizacija sa Gradskom knjižnicom i priprema za državnu reviju

Najbolji filmovi nastalih u protekle dvie goine iz udruga županija i gradova Slavonije i Baranje u jednodnevom filmskom spektaklu. U sklopu Revije održala bi se i edukacija s nekom temom iz područja video stvaralaštva za voditelje i djecu.

Projekt 13. Organizacija predavanja od interesa za razvoj tehničke kulture

Nekoliko tematskih predavanja-različita područja- za građane i članove udruga tokom godine u prostorima Zajednice

Projekt 14. Organizacija edukacije za pisanje projektnih prijedloga prema EU i domaćim donatorima u suradnji s Razvojnim agencijama i Hrvatskom zajednicom tehničke kulture organiziranje radionica pisanja  projektnih prijedloga za članove Zajednice.

Projekt 15. Suradnja s ekološkim udrugama grada i županije na ostvarenju zaštite okoliša

NOVOSTI