Sv.Florijan 7, 35000 Slavonski Brod
telefon/fax: 035/449-970
zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr

XXVI Dani tehničke kulture na Katarinskom sajmu

Prohram:

OŠ H u g o B a da l i ć Slav. Brod:
Petak, 25.11.2022.
13,00 – 14,00 sati DRONE RACE – utrka dronova
Aero klub Slav. Brod
Društvo pedagoga
Zajednica tehničke kulture Slav. Brod

K a t a r i n s k i s a j a m :
Četvrtak, 24.11.2022.
10,00 – 12,00 sati Programi Zajednice tehničke kulture
15,00 – 18,00 sati Aktivnosti Radio kluba ''Jelas''
18,00 – 19,00 sati GLOBE program
19,00 – 21,00 sati SF ''Orion'': društvene igre

Petak, 25.11.2022.
10,00 – 11,30 sati Programi ZTK i Društva pedagoga
11,30 – 15,00 sati Video družina ''BezVizije'': filmovi
19,00 – 21,00 sati SF ''Orion'': fanzin Svemirski brod

Subota, 26.11.2022.
15,00 – 18,00 sati Aktivnosti Kajak kanu kluba ''Marsonia''
18,00 – 19,00 sati AD ''Gea x'': astronomija danas
19,00 – 20,00 sati SF ''Orion'': SF & F filmovi

Nedjelja, 27.11.2022.
10,00 – 14,00 sati Programi svih udruga ZTK Sl. Brod
14,00 – 17,00 sati AD ''Gea x'' i SF ''Orion'': znanstvena
fantastika i književnost

Vidimo se!!!

Upisi  i informacije o pojedinim programima na štandu ili preko web stranica ili facebook stranica.

 

 

 

NOVOSTI